SOSYAL KOMİTE

Görev Tanımı 
  • Derneğin her yıl organizasyonunu yaptığı etkinlikleri planlar, düzenler.
  • Komitenin çalışmaları, çeşitli sohbetlerle ilgili bilet satışları, davetler, geziler ve lansmanlar gibi etkinlik kalemlerinden oluşur.

Alev Yorgan Kastelli

Sosyal Komite Başkanı

Yaprak Yılmaz

Komite Üyesi

Sibel Yanar Ceylan

Komite Üyesi

Handan Erdin

Komite Üyesi

Damla Çukur

Komite Üyesi

Bahar Gencel Durmuş

Komite Üyesi